Skip til primært indhold

Varmen fra dybet – et fælles potentiale?

Varmesektoren er under kraftig forandring, og både i Danmark og i Slesvig-Holsten er den dybe geotermiske energi ved at komme i søgelyset igen.

De geologiske forudsætninger er overordnet set gunstige både nord og syd for grænsen, og den 14. november 2022 gæstede en nordtysk delegation af erhvervsfolk og politikere i regi af ”Wirtschaftsrat” derfor Sønderborg for at høre om de danske erfaringer og de markante nye projekter i Århus og Lyngby.
Sønderborg Varme fremviste deres anlæg, og en række specialister fra hele landet, herunder GEUS, borebranchen i Esbjerg og varmesektoren i Sønderborg fremlagde deres ekspertise under det videre forløb på Hotel Alsik. En af fordelene ved geotermien er dens evne til at levere grundlast døgnet og året rundt. På modtagersiden er et effektivt varmesystem, helst med relativt lave fremløbstemperatur en vigtig forudsætning.

Delegationen fulgte ekspertoplæggene med stor interesse

Delegationen fulgte ekspertoplæggene med stor interesse

Sønderborg Varmes direktør Erik Wolff og forretningsfører f. Wirtschaftsrat SH Dr. Bertram Zitscher i anlæggets kælder.

Sønderborg Varmes direktør Erik Wolff og forretningsfører f. Wirtschaftsrat SH Dr. Bertram Zitscher i anlæggets kælder.

Energiordfører Mark Helfrich (CDU) og teknisk chef v Sønderborg Varme Tue Gejl Christensen

Energiordfører Mark Helfrich (CDU) og teknisk chef v Sønderborg Varme Tue Gejl Christensen

Søren Berg Lorenzen (Innargi) introducerede det store Aarhus-projekt

Søren Berg Lorenzen (Innargi) introducerede det store Aarhus-projekt

APPFWU01V