Skip til primært indhold

Grænselandet på tværs

En analyse fra Region Syddanmark viser høj grad af fællesskab i grænselandet.

Hele 83 pct. af danskerne og 75 pct. af tyskerne i grænselandet er i høj grad eller i nogen grad enige i, at befolkningen i grænselandet har meget tilfælles, og det er en opfattelse, der deles på tværs af alle aldersgrupper. På begge sider af grænselandet fremhæves kultur og mentalitet, som det grænselandet især har tilfælles.

Der er samtidig en udbredt og voksende opfattelse på begge sider af grænsen af, at områdets kvaliteter overses.

Danskernes tyskkundskaber i grænselandet er en del højere end tyskernes danskkundskaber. Det viser sig også, at unge danskeres egenvurdering af tyskkundskaber er en del lavere end tilfældet er for de øvrige aldersgrupper på dansk side. Omvendt vurderer unge tyskere deres danskkundskaber betydeligt højere, end deres ældre tyske medborgere gør.

Undersøgelsen viser, at en langt større andel af danskere i grænselandet tager til Tyskland end omvendt. Hvorvidt man tager over grænsen afhænger meget af formålet med besøget, og hvor godt man taler hinandens sprog.

APPFWU02V