Skip til primært indhold

Danske og tyske partnere mødes om mulige samarbejdsflader ift. grøn omstilling langs Vestkysten

Dansk-tysk Udviklingsalliance sætter centrale tovholdere fra Esbjerg, Tønder, Nordfrisland og Ditmarsken i stævne.

Både i Syddanmark og Slesvig-Holsten sætter den grønne omstilling sit præg på udviklingen, ikke mindst langs Vestkysten, som i stigende grad tiltrækker virksomheder med ekspertise i energisystemer og sektorkobling. Derfor satte udviklingsalliancen centrale tovholdere fra Esbjerg, Tønder, Nordfrisland og Ditmarsken i stævne den 28. maj. Mødet foregik hos GP Joule i marsklandet syd for grænsen, hvor bl.a. Business Esbjerg, Tønder Erhvervsråd og den slesvig-holstenske projektorganisation ”Energieküste” drøftede fælles udfordringer og mulige samarbejdsflader inden for bl.a. arbejdskraft, synliggørelse og klyngeopbygning.

 Gæsterne får fremvist et modulsystem for brintproduktion og -transport.

Gæsterne får fremvist et modulsystem for brintproduktion og -transport.

 Gæsterne får fremvist et modulsystem for brintproduktion og -transport.

Gæsterne får fremvist et modulsystem for brintproduktion og -transport.

 Gæsterne får fremvist et modulsystem for brintproduktion og -transport.
 Gæsterne får fremvist et modulsystem for brintproduktion og -transport.

Gæsterne får fremvist et modulsystem for brintproduktion og -transport.

 Gæsterne får fremvist et modulsystem for brintproduktion og -transport.

Gæsterne får fremvist et modulsystem for brintproduktion og -transport.

APPFWU02V