Skip til primært indhold

Syddanske virksomheders engagement i Nordtyskland

Denne analyse fokuserer på små og mellemstore virksomheders engagement i Nordtyskland, herunder behovet for medarbejdere med sprogkompetencer. Resultaterne vedrørende sprogkompetencer sammenfattes på side 8.

Virksomhederne samarbejder med nordtyske aktører. Analysen viser, at mere end hver fjerde af virksomhederne i Syddanmark (27 pct.) har en forretningsmæssig relation til virksomheder eller institutioner i Nordtyskland. Med Nordtyskland menes området fra grænsen til og med Hamborg, herunder Slesvig-Holsten. For en række af de 70 pct. af virksomhederne, der ikke har forretningsmæssige relationer til Nordtyskland i dag, kan der således være potentiale for at etablere et samarbejde.

Forbindelser til Nordtyskland er særligt udbredt blandt sønderjyske virksomheder. Her har 42 pct. relationer til Nordtyskland. Også i andre områder af Syddanmark, der ligger længere fra den dansk-tyske grænse, har en række virksomheder relationer til Nordtyskland. Eksempelvis har mere end hver femte fynske virksomhed (21 pct.) forretningsmæssige relationer til Nordtyskland.

Den typiske forretningsmæssige relation består i forretningsnetværk i Nordtyskland. Det angiver 39 pct. af virksomhederne, der har en relation til Nordtyskland, at de har. Samarbejde med forsknings-, udviklings- og uddannelsesinstitutioner i Nordtyskland ses sjældent.
Der er en betydelig samhandel mellem syddanske virksomheder og Nordtyskland. Blandt de virksomheder, der har en forretningsmæssig relation til Nordtyskland, importerer 46 pct. fra Nordtyskland, mens 57 pct. eksporterer til Nordtyskland.

APPFWU01V