Skip til primært indhold

Debat: Grænselandet kan gå foran i grøn omstilling

Jyllands-Posten, Side 28 (Debat), 9. november 2021 af Stephanie Lose; regionsrådsformand for Region Syddanmark og Jørgen Mads Clausen; bestyrelsesformand Danfoss.

Den 10.-13. november er en større dansk erhvervsdelegation med kongehuset i spidsen i Berlin.
Timingen af statsbesøget er god.

Med det netop afholdte valg til Forbundsdagen - og hvem ved, måske med en ny regering på plads - står en kommende kansler og de politiske beslutningstagere i Tyskland over for en lang række udenrigspolitiske og handelspolitiske valg: Hvor skal Tyskland kigge hen, når der skal leveres på valgløfterne? Hvordan kan samarbejde med andre lande og regioner sikre den grønne omstilling i Tyskland? Hvordan kan samarbejdet understøtte, at der sker en udvikling i hele Tyskland - og ikke kun i Berlin eller München? Hvem kan bedst hjælpe med at skabe succes?
Tysk udenrigspolitik og handelspolitik er præget af kontinuitet og stabilitet. Heldigvis. Men vi må ikke være blinde for, at der altid sker justeringer undervejs. Og måske ikke mindst i disse år, hvor brexit får europæiske politikere til at tegne det europæiske landkort på ny.

Samtidig betyder efterdønningerne af corona-pandemien, at erhvervslivet er blevet mere opmærksomt på udfordringerne ved (for) lange forsyningskæder. I disse uger og måneder sidder virksomhederne og overvejer mere produktion og flere forsyningskæder i den nære geografi.
Fra dansk side skal vi være vågne i timen, når forandringens vinde blæser. Vi skal holde os til. Netop dette gør den danske regering med charmeoffensiven i Berlin. Det er godt.
Den danske delegation tager ikke tomhændet afsted. Det tyske valg var som bekendt et klimavalg, og her står en lang række danske virksomheder i kø for at levere løsningerne. Energieffektivitet, vedvarende energi osv. Vi kender alle eksemplerne på de gode danske virksomheder, der allerede i dag er veletablerede i Tyskland. Men der er potentiale for yderligere vækst i eksporten, såvel for de store og veletablerede som for den danske underskov af start-ups på klima og energiområdet.

Set fra tysk side er Danmark måske nok et lille land, og i sagens natur meget mindre end andre af Tysklands nabolande som for eksempel Frankrig og Polen. Men Danmark kan være opmærksomheden værd, fordi vi fra dansk side kan byde på interessante løsninger på aktuelle samfundsproblemer. Ikke bare når det gælder den grønne omstilling, men også på områder som life science og digitalisering.
Den anden del af udfordringsbilledet i Tyskland handler om udvikling i hele Tyskland, ligesom vi tilsvarende i Danmark ønsker udvikling i hele landet. Som et eksempel på styrken af denne dagsorden kan det nævnes, at den dansk-tyske politiker fra Sydslesvigsk Vælgerforening, SSW, Stefan Seidler netop er blevet valgt ind i Forbundsdagen på en regionalpolitisk dagsorden. Det er første gang siden 1953, at SSW er repræsenteret i Berlin.
Tyskland er altså i stigende grad optaget af, hvordan ressourcer og potentialer i hele landet kan bidrage til at skabe den ønskede udvikling, og hvordan udviklingen kan komme alle til gavn. Også her har vi altså fælles interesser, og vi skal løfte i flok. Det har vi et rigtig godt udgangspunkt for at gøre. For Syddanmark er Danmarks port mod vores store nabo mod syd, og vores samarbejde i grænselandet hviler på stærke historiske rødder og har et mellemfolkeligt og kulturelt samarbejde, som udvikler sig stadig mere positivt.

Alt sammen noget, som vi mærkede tydeligt i fejringen af Genforeningen, og som her for nylig blev beseglet i en fælleserklæring om fornyet samarbejde mellem Region Syddanmark og delstaten Slesvig-Holsten. Vi kan som grænseland være nøglen til noget af det både danske og tyske politikere nationalt er optagede af, og vi er i gang med at gøre vores hjemmearbejde i Syddanmark. Sammen med delstatsregeringen Slesvig-Holsten har vi netop lanceret visionen om en dansk-tysk udviklingsalliance. Udviklingsalliancen skal etablere en grøn foregangsregion på tværs af grænsen og styrke samarbejdet om andre udviklingsdagsordener, herunder ikke mindst positionere regionen i den globale konkurrence om talenter og kvalificeret arbejdskraft. Initiativet støttes af en stadig større og ambitiøs partnerkreds, herunder Danfoss. Med opbakningen til udviklingsalliancen på tværs af grænsen er der sat et fælles mål om at styrke udviklingen af den dansk-tyske grænseregion. Udviklingsalliancen er mere end et regionalt initiativ. Den dansk-tyske udviklingsalliance er også en fælles ambition om at bidrage til øget dansk-tysk samarbejde i bredere forstand. Derfor er initiativet til at etablere en dansk-tysk udviklingsalliance også en åben invitation til en bred kreds af partnerne om at bidrage til udviklingen af det dansk-tyske samarbejde. Invitationen gælder også partnere uden for det, vi normalt betragter som "grænseregionen". Der er brug for opbakning fra det øvrige Danmark og Tyskland, og vi stiller os gerne til rådighed som brobyggerne. Tiden er den rette til at styrke samarbejdet og binde udviklingskræfter sammen på tværs af den dansk-tyske grænseregion og bidrage til et integreret arbejdsmarked. Det vil gavne borgere og virksomheder, som skal have adgang til henholdsvis relevante og attraktive uddannelsesudbud og kvalificerede medarbejdere. Hvis vi skal stå stærkere i den nationale og globale konkurrence om talenter og kvalificeret arbejdskraft, er der brug for et stærkt fælles forum og en fælles ambition om at gøre grænseregionen til en grøn og bæredygtig foregangsregion. Til gavn for hele Danmark.

Med etablering af den dansk-tyske udviklingsalliance skaber vi et sådant forum, som arbejder målrettet på at videreudvikle vores fælles grænseregion, og som kan sætte fokus på de styrker, vi har, og mulighederne i at videreudvikle samarbejdet. Vi kan byde ind med styrker i verdensklasse inden for vedvarende energi og energieffektivitet, robotter og effektelektronik samt fødevareteknologi og maritim teknologi. Den nye klimatilpasning for landbruget burde også være et fælles satsningsområde for udvikling af ny grøn landbrugsteknologi. Vi er med andre ord parate til at tage det dansk-tyske samarbejde til næste niveau og udvikle vores fælles dansk-tyske grænseregion til at blive Europas bedste grænseregion. En grænseregion, der præsenterer såvel danske som tyske løsninger for omverdenen. Styrkede relationer på tværs af grænsen, herunder konferencer, temamøder osv., kan således ikke alene føre til, at vi lærer hinanden endnu bedre at kende på tværs af grænsen, disse kan også bidrage til udvikling og global eksponering af løsninger, herunder ikke mindst de grønne af slagsen.
Vi er langtfra ubekendte med tanken om at vise vores styrker frem i Region Syddanmark. Sønderborg skal således i 2022 være værtsby for verdens vigtigste konference for energieffektivitet afholdt af Det Internationale Energiagentur (IEA) - og vi inviterer naturligvis alle vores partnere til et tæt samarbejde herom. Vi stiller vores viden og erfaringer og relationer til rådighed for et bredere dansk-tysk samarbejde. Og til lige præcis det vil vi gerne have samarbejdspartnere med fra en bredere geografi, også fra Berlin og København.

Fra dansk side skal vi være vågne i timen, når forandringens vinde blæser. Vi skal holde os til.

Valget i Tyskland i september var et klimavalg, og her står en lang række danske virksomheder i kø for at levere løsningerne.

APPFWU02V