Skip til primært indhold

Om Dansk-tysk udviklingsalliance

Dansk-tysk udviklingsalliance skal styrke sammenhæng, konkurrencekraft og synlighed på tværs af det syddanske og nordtyske område.

Regionsrådsformand Bo Libergren (V) og ministerpræsident Daniel Günther (CDU) underskrev 24. august 2021 en fælleserklæring om fornyet samarbejde mellem Region Syddanmark og delstaten Slesvig-Holsten. En central del af erklæringen handler om at etablere en dansk-tysk udviklingsalliance.

Alliancen skal udgøre en blivende samarbejdsplatform, hvor fælles strategiske dagsordener af vigtighed for udviklingen på tværs af Region Syddanmark og Slesvig-Holstein kan drøftes og løftes. Målet med udviklingsalliancen er at udvikle den dansk-tyske grænseregion til en grøn og bæredygtig foregangsregion og en region, der står stærkt i den nationale og globale konkurrence om udviklingsmidler, talenter og kvalificeret arbejdskraft.

Samtidigt er det en afgørende præmis, at alliancen fungerer agilt og efterspørgselsdrevet uden at etablere tunge strukturer og bureaukratiske forretningsgange.

Alliancen tager afsæt i et forberedende arbejde med repræsentanter fra kommuner, nøglevirksomheder, Region Syddanmark, delstatsregeringen i Slesvig-Holsten samt uddannelses- og forskningsinstitutioner.
Det forberedende arbejde, som blev afsluttet i oktober 2021, peger bl.a. på fokusområder, hvor et styrket grænseoverskridende samarbejde kan tilføre merværdi. Styrkepositioner og klynger i Slesvig-Holsten og Syddanmark har stor fællesmængde, og blandt temaerne er den grønne omstilling, intelligente energisystemer og digitalisering.

2022 fungerer som en sonderings- og opbygningsfase, hvor det gensidige kendskab og interessen styrkes, og alliancen løbende forankres blandt nøgleaktører i hele geografien. Der arbejdes bl.a. med at involvere hinanden på tværs af grænsen i fremtrædende, eksisterende messer og konferencer og faglige fora.

Opbygningsfasen koordineres af Region Syddanmark på dansk side og IHK Flensborg på tysk side.

På kortet nedenfor kan du se, hvilket område udviklingsalliancen dækker:

APPFWU01V