Skip til primært indhold

Støttemuligheder

Nedenfor kan du se nogle af de støttemuligheder/puljer, der findes i det dansk/tyske grænseområde. Listen udbygges løbende.

Interreg 6A Deutschland-Danmark

I støtteperioden 2021-2027 har EU bevilget 698 mio. kr. til støtte af dansk-tyske samarbejdsprojekter, herunder store strategiske og også mindre projekter med blot få partnere.
Der gives mulighed for at gennemføre projekter inden for fire tematiske prioriteter. 

Projekter skal gennemføres af danske og tyske partnere i fællesskab. Der tilbydes en støttesats på 65 %, idet de resterende midler skal medfinansieres af projektpartnerne. Der ydes ikke støtte til produktive og infrastrukturinvesteringer.

Læs mere om Intereg 6A her

Interreg B-Østersøen

Interreg Østersøen er et interregionalt samarbejde i Østersøen (Baltic Sea), som løber i perioden 2014-2020. Programmet søger at støtte partnere fra lande omkring Østersøen i at indgå i inter-regionale projekter. Programmet støtter inte-regional udvikling og samarbejde for en mere innovativ, lettere tilgængelig og bæredygtig Østersøs region.

Læs mere om Interreg B-Østersøen her

Interreg B-Nordsøen

Interreg Nordsøen er et EU-program, som løber i perioden 2014-2020 og har fokus på udfordringerne i Nordsøen. Programmet støtter transnationale partnerskaber, og bringer 49 regioner omkring Nordsøen sammen i et fælles program.

Programmet bygger på den overbevisning, at deling af ekspertise, idéer, erfaringer og ressourcer gør det muligt at forbedre allerede eksisterende løsninger på problemstillinger i Nordsøregionen. Der er fokus på ”learning by doing” og afprøvning af nye idéer og strategier i forskellige kontekster.

Læs mere om Interreg B-Nordsøen her

APPFWU02V