Skip til primært indhold

Kan AI genskabe forbindelsen mellem Faaborg og Gelting?

Erhvervshus Fyn og Svendborg International Maritime Academy søsætter maritim idéudvikling med Slesvig-Holsten

Under mottoet ”Kan AI genskabe forbindelsen mellem Faaborg og Gelting?” forestod Kasper Aagaard (Erhvervshus Fyn) og Thomas Gylløv (MARS / SIMAC) en workshop omkring digital autonom skibsfart.

Arrangementet indgik i delstatens årlige AI-konference den 28. september 2023 og de digitale dage ”nordisch.digital” i Flensborg. Workshoppen var velbesøgt fra tysk side og fokuserede på nye, maritime samarbejdsmuligheder mellem robotklyngen og Slesvig-Holstens digitale klynge. Begge områder forbereder testarealer for autonom skibsfart på hhv. Slien og i det sydfynske øhav. Det blev aftalt at undersøge muligheden for et fællesprojekt.

Foto foran AI konference i Flensborg

Foto fra workshop til AI konference i Flensborg

APPFWU02V