Skip til primært indhold

Oplevelser på tværs af tid og sted

Dansk-tysk samarbejdsprojekt til 14,5 mio. kr. skal samle syv 2. Verdenskrig-museer og lokationer om at tænke formidling og tiltrække nationale og internationale besøgende

Geografisk er de syv museer samlet inden for en rimelig afstand i Syddanmark og Nordtyskland. Samtidig er de forbundet gennem et fælles historisk fokus. Alligevel har man indtil nu kun samarbejdet sporadisk. Men det skal et nyt EU-støttet projekt lave om på.

Tre turismedestinationer skal være med til at løfte fortællingerne og mulighederne bredt ud, mens fire vidensinstitutioner byder ind med hver deres specialkompetence inden for udstillings- og formidlingsteknikker, der skal sikre nutidig, relevant og attraktiv formidling – også på rejsen mellem lokationerne. 

Tilsammen kan de syv lokationer skabe en større tiltrækningskraft og samtidig udforske et hidtil uudnyttet potentiale i de historiske links på tværs. Faglighederne på museerne skal således være i stand til både at gå på tværs og bygge de historiske forbindelser op og samtidig indarbejde kulturforskelle. Projektet bliver omfangsrigt og krævende, men sammensætningen af partnere gør projektet unikt og giver mulighed for at løfte i flok. 

Turisme-undersøgelser viser, at der er en stor og fornyet interesse i 2. Verdenskrig, særligt hvis man er i stand til at perspektivere også ind i nutiden og skabe debat om fremtiden. Udover forskellige segmenter af interessegrupper, der har lyst til at indleve sig og fordybe sig, så er der også fokus på yngre generationer.  

Projektet begynder i marts 2023. Det varer i tre år og er støttet af Interreg 6A Deutschland-Danmark, som er et program, der har til formål at fremme udviklingen i den dansk-tyske region. Programmet havde sin første ansøgningsrunde i 2022 og kører frem til 2027.

Designskolen Kolding er ledende partner i projektet, der også tæller Museum Kolding, Frøslevlejrens Museum, KZ Gedenk- und Begegnungsstätte Ladelund, KZ-Gedenkstätte Husum-Schwesing, Det Jødiske Museum i Rendsborg, Billund Kommunes Museer, KZ-Gedenkstätte Neuengamme, Destination Trekantområdet, Destination Sønderjylland, Turistkontor Flensburger Förde. Fachhochschule Kiel, Europa-Universität Flensburg og UC SYD.

Læs mere om projektet på Designskolen Koldings hjemmeside.

APPFWU01V